Polecamy dostawę Paczkomatami InPost - pełna dyskrecja i najszybsze doręczenie. Płatność przy odbiorze lub e-przelewem.

Regulamin sklepu (do 31.12.2020)

Regulamin dla zamówień złożonych do 31.12.2020 r.

1. Dane identyfikacyjne

Właścicielem sklepu internetowego jest:
R-Logistics sp. z o.o.
Narutowicza 40/1
90-135 Łódź
Polska
NIP/EU VAT: PL7252191316
REGON: 366908204
KRS: 0000671228

2. Przyjmowanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy. Rejestracja konta oraz logowanie nie są obowiązkowe.

3. Ceny

W polskiej wersji sklepu wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN).
Całkowita cena towaru podana jest przy każdym produkcie. Standardowy (niepromocyjny) cennik przesyłek znajduje się na stronie: Koszty dostawy.

Po wybraniu produktów, Klient ma w Koszyku możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy z podaną tam ceną, oraz wprowadzenia kuponu rabatowego.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pojawia się podsumowanie z listą wybranych produktów, sposobem płatności oraz dostawy, wraz z cenami oraz wartością całego zamówienia, z uwzględnieniem kuponu rabatowego jeżeli został taki wcześniej wprowadzony.

Na tym etapie Klient ma możliwość powrotu i zmiany zamówienia. Po zatwierdzeniu podsumowania zamówienie uważa się za złożone i Klient nie ma możliwości jego edycji.

4. Sposoby i termin zapłaty

Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:
- płatność z góry e-przelewem
- przy odbiorze przesyłki (pobranie).

Operatorem e-przelewów jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy (Przelewy24), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

Przelewy24

Zamówienia wysyłkowe z wybraną płatnością z góry muszą zostać opłacone do końca następnego dnia roboczego. Po tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane, a zarezerwowane produkty wracają do sprzedaży.

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymanie dowodu sprzedaży (faktura/paragon) w formie elektronicznej (e-faktura w formacie .pdf) na adres e-mail podany w zamówieniu. Podczas składania zamówienia, ale nie później niż przed zrealizowaniem zamówienia, Klient może wystąpić o przesłanie oryginału dowodu sprzedaży w formie papierowej wraz z zamówieniem.

5. Sposoby dostawy

Klient ma do wyboru trzy sposoby dostawy:
- kurierem DPD Classic - przy płatności z góry
- Paczkomatami InPost - przy płatności z góry lub przy odbiorze (pobranie)
- Pocztą Polską - przy płatności z góry lub przy odbiorze (pobranie)

Aktualne ceny, uwzgledniające promocje i rabaty za wartość zamówienia, znajdują w Koszyku podczas wyboru sposobu płatności oraz dostawy. Cennik standardowy (niepromocyjny) znajduje się na stronie Koszty dostawy.

Towar wysyłany jest w dyskretnym opakowaniu, bez żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki.
Sklep internetowy prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową na terenie Unii Europejskiej.

6. Termin wysyłki

Zamówienia z wybraną płatnością z góry są przyjmowane do realizacji dopiero z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu. Zlecenie przelewu lub autoryzacja płatności kartą nie jest równoznaczna z zaksięgowaniem wpłaty. Terminy księgowań są zależne od wybranej formy płatności i wynikają z zasad funkcjonowania systemu bankowego.

Wysyłka zamówień następuje tylko w dni robocze, oprócz świąt (dni ustawowo wolnych, wigilii Bożego Narodzenia i sylwestra).

Zamówienia złożone do godz. 10:00 dnia roboczego są realizowane w tym samym lub następnym dniu roboczym.
Zamówienia złożone po godz. 10:00 dnia roboczego lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w ciągu następnych 1-2 dni roboczych.

*dzień roboczy - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, wigilii Bożego Narodzenia, sylwestra oraz innych wyjątkowych terminów (np. urlopy) podanych w sposób wyraźny na górze strony głównej oraz stronie Koszyka.

Termin wysyłki są różne dla każdego produktu i podane w jego opisie obok przycisku "Do koszyka".
W przypadku, gdy produkty w jednym zamówieniu mają różne terminy wysyłki, całe zamówienie jest wysłane w jednej przesyłce według najdłuższego terminu wysyłki.

7. Terminy dostawy do Klienta

Kurier DPD Classic - następne 1-2 dni robocze od daty wysyłki
Paczkomaty InPost - następne 1-3 dni robocze od daty wysyłki
Poczta Polska - następne 1-3 dni robocze od daty wysyłki
Przesyłka Europejska - ok. 1-2 tygodnie od daty wysyłki.

Klient otrzymuje numer listu przewozowego i ma możliwość samodzielnego śledzenia przesyłki na stronie internetowej dostawcy.

Przesyłki są doręczane w ciągu dnia, w godzinach pracy kurierów/listonoszy. Nie ma możliwości wybrania konkretnej godziny doręczenia.

Zgodnie z regulaminami firm kurierskich, kurierzy nie mają obowiązku kontaktu telefonicznego przed doręczeniem przesyłki. Kurierzy nie zostawiają awiza.

Niedoręczone przesyłki:
- kurierskie DPD - po 2 nieudanych próbach doręczenia wracają do nadawcy;
- do Paczkomatów InPost - oczekują na odbiór w wybranym Paczkomacie przez 48 godzin, potem odbiór jest możliwy w najbliższym oddziale InPost przez 3 dni;
- pocztowe - oczekują na odbiór w najbliższym urzędzie pocztowym wydającym przesyłki kurierskie przez okres 7 dni. 

W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki pobraniowej, z przyczyn po stronie Klienta, gdy równocześnie Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, ani nie skontaktował się ze sklepem, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Ponadto sklep ma prawo od odmowy realizacji kolejnych zamówień z płatnością za pobraniem. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym sklep informuje Klienta o konieczności zapłaty z góry do końca następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty zamówienie zostaje anulowane.

W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki uprzednio opłaconej, z przyczyn po stronie Klienta, może on według swojego uznania:
- zażądać ponownej wysyłki nieodebranej przesyłki po dokonaniu przez Klienta dopłaty za ponowną wysyłkę w wybrany przez Klienta sposób, lub
- odstąpić od Umowy i zażądać zwrotu wpłaty pomniejszonej o koszt dostawy.

8. Procedura rozpatrywania reklamacji

Właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych rzeczy bez wad, w terminach określonych powyżej. Za wadliwy towar właściciel sklepu odpowiada w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia przesyłki. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na wadliwy towar na podstawie rękojmi.

Klient zobowiązany jest odesłać wadliwy towar na własny koszt do Biura Obsługi sklepu internetowego.

W przypadku uznania reklamacji, sklep zwraca Klientowi koszt dostarczenia towaru. Koszt odesłania produktu do Klienta ponosi sklep.

Termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez skierowanie sprawy za zgodą obu stron do stałego polubownego sądu konsumenckiego.

9. Odstąpienie od umowy - zwrot i wymiana

Klient po otrzymaniu towaru może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy oraz funkcjonowanie - ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą (np. oderwanie metki producenta, która nie utrudniała przymierzenia towaru).

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Konsument ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres Biura Obsługi sklepu internetowego.

Koszt zwrotu rzeczy do sklepu ponosi Konsument. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

Sklep zwraca Konsumentowi pełną wartość towaru (z wyłączeniem ewentualnego odszkodowania za zmniejszenie wartości, o którym mowa powyżej) oraz poniesiony koszt dostarczenia towaru od sklepu do Konsumenta, w kwocie najtańszego sposobu dostawy dostępnego w ofercie sklepu w dniu złożenia zamówienia.

Zwrot płatności następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że do tego czasu sklep nie otrzymał zwracanego towaru lub dowodu jego nadania.

Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że Klient żąda innego sposobu zwrotu. W przypadku, gdy z innym sposobem zwrotu ceny wiążą się dodatkowe koszty, koszty te ponosi Klient.

W przypadku płatności ceny za pobraniem, zwrot dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku wyboru innej formy zwrotu ceny koszty zwrotu ponosi Klient.

Sklep udostępnia dodatkowo Konsumentom możliwość jednokrotnej wymiany towaru na inny. Jest to uproszczona procedura odstąpienia od umowy i zawarcia nowej umowy, w zakresie rozliczenia kosztów dostawy.

W takim przypadku Koszt zwrotu rzeczy do sklepu ponosi Konsument. Zwrot wysłania nowej rzeczy do Konsumenta ponosi sklep.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: R-Logistics sp. z o.o., Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź (adres korespondencyjny: R-Logistics sp. z o.o., skrytka pocztowa 113, 90-435 Łódź 36)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

10. Dane osobowe

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia (w tym numer telefonu, adres e-mail). Dane osobowe w postaci danych do wysyłki, przekazywane są do Poczty Polskiej S.A., InPost sp. z o.o. lub DPD Polska sp. z o.o., jedynie celem zrealizowania usługi dostarczenia przesyłki.

Sklep oferuje Klientom dodatkowo możliwość rejestracji konta klienta lub prenumeraty newslettera, przez co wyrażają oni dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz SMS-ami.

Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych z bazy sklepu.
 
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby pracujące bezpośrednio przy realizacji zamówień oraz zarząd R-Logistics sp. z o.o. jako organ nadzorujący. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobowych innym podmiotom lub osobom trzecim.

Podczas wizyty na stronie, w celu realizacji usług, zapisywane w postaci cookies (ciasteczek) są następujące dane: ID sesji, ostatnio oglądane produkty. Ponadto strona korzysta z narzędzi Google Analytics i Google AdWords, które korzystają z cookies (ciasteczek), zgodnie z Polityką prywatności Google. Każdy użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium